Habitat Günü

Ortak Sorumluluk

Habitat Günü

Habitat Günü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; 1986 yılından bu yana her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü, Dünya Habitat Günü’nü kutlamaktadır.

Peki nedir bu habitat? 

Habitat ya da yaşam alanı, bir canlının yaşadığı ve geliştiği yer. Bu yer, fiziksel bir bölge, yeryüzünün özel bir parçası, hava, toprak ya da su olabilir. Habitat, bir okyanus, çürümüş bir ağaç ya da bir çayırlık kadar büyük olabileceği gibi,  bir böceğin bağırsağı kadar küçük de olabilir.

Vikipedia

Sözlük anlamı ise;

“insan için bir yere yerleşme, yaşanılır bir çevrede oturma.” olarak geçer.

Peki çok tabii bir olayın ya da şeyin neden bir günü olur? 

   İnsan yerleşimlerinin geleceği için tüm dünya vatandaşları olarak ortak sorumluluğumuzu hatırlatmayı amaçlamaktadır. 

   Eşitsizliklerin yada farkların azaldığı,  tüm kültürlerden ve yaş gruplarından, hem zengin hem de yoksul insanların en temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacını karşılayan kentsel dünyaya ulaşmak ve tabii en önemlisi bu kentleri yaratırken doğayla uyumlu ve doğaya saygılı yapılanmanın oluşturulması amaçtır.

Birleşmiş Milletler Raporuna Göre Kentlerin Durumu
  • Toplam Arazileri Kaplama Oranı 2% 2%
  • Yaklaşık Olarak GSYH’nin 70% 70%
  • Küresel Enerji Tüketimi 60% 60%
  • Sera Gazı Emisyonu 70% 70%
  • Küresel Atık 70% 70%

UN-HABİTAT’ın Dünya Kentlerinde Su ve Kanalizasyon başlıklı yeni raporuna göre ;

Örneğin sadece Afrika’da, bu kıta nüfusunun yüzde ellisini oluşturan 150 milyon kentli, yeterli sudan yoksun olarak yaşamakta, yaklaşık 180 milyon kişiye ise kanalizasyon hizmetine ulaşmamaktadır ve gerçek durum, resmî istatistiklerin ortaya koyduğu manzaradan çok daha kötü ve vahimdir.

   Bu rakamlarla bakıldığında kentleşme süreci doğrudan insan hayatını ve doğayı olumsuz yönde etkilemektedir. Kentleşmenin bu olumsuz etkilerini azaltmak üzere, birçok devlet ve örgüt kentleşmeyle ilgili yeni hedefler belirlemektedir. 

BM 2030 Gündemi

  • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
  • Paris İklim Görüşmeleri COP21

Yeni Kentsel Gündem adıyla anılmaya başlanmıştır. 

Yeni Kentsel Gündem Hedefleri

Sosyal Uyum ve Eşitlik

Yaşanabilir Kentler (kapsayıcı kentler, güvenli kentler, kent kültürü ve miras, göç ve mülteciler…)

Kentsel Çerçeve

(kentsel mevzuat, kent yönetişimi, belediye finansmanı…)

Mekansal Gelişme

(şehir planlama ve kentsel tasarım, arazi, kent-kır ilişkisi, kamusal alan…)

Kent Ekonomisi

(yerel ekonomik kalkınma, kent ekosistemleri ve kaynak yönetimi, iklim değişikliği, risk yönetimi…)

Kent Ekolojisi ve Çevre

(kentsel dayanıklılık, kent ekosistemleri ve kaynak yönetimi, iklim değişikliği, kayıtdışı yerleşmeler…)

Konut ve Temel Hizmetler

(altyapı ve temel hizmetler, ulaşım ve mobilite, akıllı şehirler, kayıtdışı yerleşmeler…)

Türkiye’de Evsizlik

Pahalı konutlarda yaşayanlar, kentin merkezinde yaşayabilen orta sınıflar ve yaşamak için kentin çeperlerine kaçan ama zamanını yollarda geçirmek zorunda kalanlar. Bir de kentin çeperinde bile yaşama şansı bulamayanlar var. Türkiye’de evsizleri her yerde görmek mümkün fakat sayıları konusunda güvenilir bir kaynak yok. BM’nin 2005 yılında yayınladığı bir rapor dünyada 100 milyon kişinin evsiz olduğunu ortaya koyuyordu. Raporlara göre 22 gelişmiş ülkede 2 milyona yakın evsiz var (OECD, 2017). Türkiye’deki sayının ise 80-100 bin aralığında olduğu tahmin ediliyor ve bu tahminler 3 milyonu aşkın Suriyeli mültecinin Türkiye’de olmadığı dönemlere ait

BM 2005 Raporu

Kaynakça

Facebook Yorumları