Fotoğraf | Kızılay

29 Ekim- 4 Kasım Kızılay Haftası 

   Kızılay ’ı deprem bölgelerinde kurulan çadırların üzerlerindeki amblemlerden tanıyoruz hepimiz. Ya da radyo anonslarından hatırlarsınız; “A pozitif kan vermek isteyenlerin Kızılay Kan Merkezi’ne gitmeleri” şeklindeki anonslardan.

   Hep başkasının başına geleceğini düşünerek izlediğimiz haberlerde buluveririz birdenbire kendimizi. Örneğin Gölcük Depremi’nde yaşadım ben bunu. Ankara’dan askeri araçlarla gelen ilk ekmeğimizi alışımı hatırlıyorum da saatlerce ağlamıştım “işte televizyondaki felaketlerdeyiz” diyerek. Sonra Kızılay aracılığı ile gelen yardımları çalıştığım konteyner sağlık ocağında bölge halkına dağıttığımı hatırlıyorum. Mesleğim gereği çok defalar gece gündüz Kızılay Kan Merkezi’nin Bölge Temsilcileriyle görüşmelerim var.

   Yani Kızılay taa Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nden bu yana hep çalıştı, çalışıyor.

Kızılay ve Atatürk   

   Size Kızılay ’ı anlatmadan önce “Hilal-i Ahmer Hastanesi’nde Bir Binbaşı”yı izlemenizi tavsiye edeceğim. İki dakikalık bir video aslında ve mutlaka açıklamayı da okuyun.

HİLÂL-I AHMER HASTANESİNDE BİR BİNBAŞI

Kızılay’ın resmi hesabından bir yazı “Hilâl-i Ahmer hastanesinden gerçek bir hikaye…”
#SensizOlmaz

(Videonun altındaki açıklamaları okuyunuz)

Şimdi gelelim KIZILAY’ı anlatmaya. 

   Kızılay afetlerde uzanan el olmuştur hep, herkese. Hem de hem Türkiye içinde hem de çok uzak ülkelerde. Yoksulluk keşke hiç olmasa ama aç insanları doyuran aşevleri olmuş, yaşlılara bakım vermiş bir yardım kuruluşu.

   Kızılay aslında Osmanlı İmparatorluğu zamanında kurulmuş olan Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin bir devamı. 

   Kızılay önce savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlerin tedavisini ayırım gözetmeden sağlamak amacıyla bir avuç gönüllü doktor tarafından kurulmuştu. Dr. Marko Paşa, Dr. Abdullah Bey, Dr. Kırımlı Aziz Bey, Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa 11 Haziran 1868’de “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla kurmuş o dönem Osmanlı-Rus Savaşı’nda görev yapmışlardı. Sonrasında Hilal-i Ahmer Cemiyeti olan bu yardım kuruluşu Mustafa Kemal Atatürk’ün de tedavisini yapmıştı Trablusgarp’ta. Sonrasında Çanakkale Savaşları ve büyük Kurtuluş Savaşı’nın ardından kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk Kızılay’ı adını almıştı.

Kızılay ve Amacı

Türk Kızılay Derneği’nin internet sayfasında da amacı öyle güzel anlatılmış ki;

“Kızılay’ın amacı, her nerede görülür ise , hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın,ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.”

 

  • Kızılay’a gönüllü olarak üye olabilirsiniz ya da
  • Bağışta bulunabilirsiniz.
  • Düzenli kan bağışı yapabilirsiniz.
  • Maden suyunu Kızılay’ın şişelerinden içebilirsiniz. 

Unutmayın Türk Kızılay’ı bizimdir, milletin. O halde bize düşen de Türk Kızılay’a sahip çıkmaktır onun bize sahip çıktığı gibi. 

Mustafa Kemal Atatürk Kızılay Genel Merkezi’nin ziyarettinden ayrılırken. (18 Haziran 1935)

Fotoğraf kaynağı: Atatürk Gazi Mustafa Kemal, Foto Cemal Işıksel, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1969. Sayfa:137 Fotoğraf: Cemal Işıksel

Fotoğraf | Kızılay

Eğer sen de COVID19’u yenen kahramanlardan biriysen daha fazla insana yardımcı olabilmek için immün plazma bağışı yapabilirsin.

Facebook Yorumları