Tahmini okuma süresi 3 dakika

Aile Dizimi ile gelen farkındalıklar bugünün konusu. Daha önceki Aile Dizimi ve Kişisel Gelişim Eleştirileri yazımızla giriş yaptığımız konuyu biraz daha derinleştiriyoruz. Özellikle Zeytin Ağacı filmiyle gündemde yerini bulan bu şifa çalışmasını şimdi de bizde yarattıklarıyla konuşuyor olacağız.

Aile Dizimi, Bert Hellinger ve Virginia Satir ile çağdaş uygarlığa kazandırılan, güncel bir şifa çalışmasıdır. Virginia Satir, aileyi yeniden yapılandırma terapisi alanındaki öncü çalışmalarıyla “Aile Terapisinin Annesi” unvanı da alan Amerikalı bir yazar ve psikoterapisttir. Onların çabalarıyla şifa ve şuur hakkındaki bildiklerimiz yeni bir boyut kazanmıştır. O zaman Aile Dizimi çalışmalarının kazandırdıklarına odaklanmamız gerekir. Sözü uzatmaya gerek yok…

İşte Aile Dizimi ile gelen farkındalıklar

Günlük hayatın içinde bize anlamsız, kaynağı belirsiz gelen duygu ve düşüncelerimizin arkasını dizim sürecinde net biçimde görebiliriz. İçimizdeki yarım kalmış işleri, umutları tanımamız ve onlarla barışmamız dizim meydanında gerçekleşir. Burada travma sahnesi açılır. Canlar masum bir çocuk gibi önemsenmeyi, söyleyemediklerini söylemeyi bekler. Orada ruhun yaraları sarılır, insanlık onarılır.

Her varlık varlığına saygı duyulmasını ister. Nefret, unutulma, dışlanma tıkanıklık ve kopukluk oluşturur. Duygu ve düşünce bulutu sahne açıldığında etkinleşir. Çeşitli kodlama ve kör bağlanmalar çalışır. Birinin yaşadığı bir haksızlığı başkalarına ödetmeyi yaşam amacına dönüştürebiliriz. Ya da gönlü kırılmış bir canın ahını yaşatırız. Önce saygı ardından sevgi akmaya başlayınca evrensel akışa katılmış oluruz.

Aile Dizimi deneyiminde önyargıların dışarıdan gözlemlenmesi katılımcıyı dönüştürmeye başlar, katı bakışın yerini merak duygusu alır, o da bir süre sonra özleme dönüşür. Bu içsel simyada katılımcı anlayış kazanarak içsel yerini bulur ve huzur duyar. Şifanın şuur olduğu dizim meydanında anlaşılır. Gerçek şifa deneyimsel, net bir şuurla gelir.

Aile Dizimi Meydanı

Aile dizimi

Sevgisizliği sevgiyle değiştirdiğimiz ruhsal bir pazar yeridir Aile Dizimi meydanı.

Çünkü bu alanda görünmeyen görünür olmaya başlar. Sessizliğin sese, sırların açıklığa, dolanıklığın çözüme ulaştığı bu meydanda Bütün’ü kavrar, üst bir sistemin parçası olduğumuzu algılar ve kaynaklarımızı fark ederiz. Hayatın anlamına yönelik yeni bilgiler sezer, şifa ve şuurun anlamını genişletiriz.

Aile Dizimi: görevli, liyakat sahibi bir şuurun yapabileceği işleri hep birlikte bizlerin de yapabileceğini gösterir. Bir ermişin, velinin, medyumun bilebileceği pek çok şeyi hep birlikte dizim meydanında öğrenebiliriz. Katılımcının ölüme bakışı dizim süreçleri içinde değişmeye başlar, giderek kişiye korkusuzluk gelir. Çünkü sonsuz akışı fark ederiz, sonsuzluğun ne demek olduğunu görme fırsatı yakalarız.

İnsan ailesinin ortak yönlerinin çokluğu bu özel şifa uygulamasıyla duyumsanır. Atalar, aile hepsi kendimizle olan bir çalışmadır ve gerçekte bu insanlığın ortak çalışmasıdır. Atalarımızın yapamadıklarına çıkardığımız anlayışla, hoşgörüyle değişiyor, onlara ya da kendimize acımayı bırakıyoruz.

Anadolu coğrafyasına bedenlenen insanların Aile Dizimi’ne ihtiyacı var. En çok da ona karşı olanların. Pir Sultan Abdal’ın yüreğinden geldiği gibi: “Gelin canlar bir olalım.”

#ailedizimi #ailedizimifarkındalıkları


Like it? Share with your friends!

Cüneyt Gültakın
Erdemsiz teknoloji ve konforun şımarttığı şu yeryüzünde her aradığını kendinde arayan, kimlikler kostümünü sahnede yeri geldiğinde giyinen bir kendini bilme yolcusu...

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Comments

comments

Powered by Facebook Comments