Manyak

Her şey manyak ile başladı

Kelime anlamları benim için son derece önemli. Mümkün mertebe düzgün, anlaşılır ve doğru şekilde konuşup anlaşılmak istiyorum evet. Kelime Kökeni ve anlamları ile ilgili çalışırken “manyak” kelimesi dikkatimi çekti.

 

 

Fransızca

Maniaque “saplantılı, deli” sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca maniakós μανιακός sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mánia μάνια “delilik” sözcüğünden türetilmiştir.

Manyak

Ne demek hiç düşündünüz mü?

Kelime Anlamı
  • [sıfat] Maniye yakalanmış (hasta).
  • [mecaz] Gülünç, garip, şaşırtıcı davranışları olan (kimse).
  • [ünlem, hakaret yollu] `Aptal, çılgın, dengesiz, deli` anlamlarında bir seslenme sözü.
Acaba
  • Acaba deli misali dans edip
    • Trans halinde kendinden geçmiş,
    • ve bilinçsiz şekilde ruhani varlıklarla savaşan
  • Şaşırtıcı davranışları olan,
  • Çılgın görünüşlü manyak;

gerçekten o şifacının kıyafeti ile bütünleşmiş olabilir mi?

Tören Kıyafeti

Manyak aslında şamanların tören kıyafeti.

İçinde törenlerinin de yapıldığı Kızılderili filmler geldi mi gözünüzün önüne. Ve de hatta Türkler ve Kızılderililer akrabadır tartışmaları.

Manyak özel ayinler ve önemli hastalıkların şifası zamanında giyilen ruhani objelerle dolu bir tören kıyafeti. Şifacının giydiği bu kıyafette özel sembolleri olan demir levhaların çokluğu, giyen şamanın itibarını da gösteriyor. Kötü ruhlarla gireceği savaşta; trans halindeyken kendisine yardım ettiğine inanılıyor. Ayrıca Şaman ölene kadar, manyak’ta yaşadığına ve şifacıyı terk etmediğine inanıyorlar.

Manyak üzerinde taşıdığı bu mistik değeri olan şekiller ve semboller, Şaman’ın ruhlarla olan ilişkilerine de ışık tutar. Bir Şaman için bu çok önemlidir. Ne kadar çok ruhun yardımını alırsa, kendisine gelen hasta insanların derdine o kadar çabuk çare bulur. Halk bu durumu böyle değerlendiriyor. Bu sembollerle temsil edilen ruhlar, Şaman çuhasının üzerine yerleşirler. Şaman ölünceye kadar bu çuhanın üzerinden ayrılmazlar. Her zaman Şamanla beraber ve onun çok yakınında olurlar.

Şamanlar her zaman bu görkemli çuhayı giymezler. Bazı önemsiz tedavi ve merasimlerde Şaman’ın çuhasını giymediği görülür. Daha önemli merasim ve çözümü zor vakalarda Şaman’ın büyük ve güçlü ruhların yardımına ihtiyacı olur. Bu mistik yardımı elde edebilmek için, Şaman güçlü ruhların gezindiği çuhasını giymek mecburiyetinde kalır. Bu Şaman çuhası olmadan, Şaman, kötü ruhlarla vereceği savaşa girmez

Kaynak

 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (2007 Nisan)- Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni bidirisi

Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni

Facebook Yorumları