ilknur.tv

ilknur.tv

Yahya Kemal Beyatlı adına kulaklarımız aşinadır. Ama Sessiz Gemi, Sana Dün Bir Tepeden Baktım Aziz İstanbul dizelerine daha çok..

Yahya Kemal Beyatlı | istanbul şairi

Yahya Kemal Beyatlı Hakkında

  • İstanbul şairi olarak biliniyor
  • 1922de barış anlaşması için Lozan’a giden kurulda danışman olarak yer aldı
  • “mısra haysiyetimdir” şiirde dizenin bir iç uyumla, musiki cümlesi halinde kusursuzlaştırması gerektiğini anlatan şair,
  • Dizelerini kaleme alırken o kadar titiz davranırdı ki bir şiirini yazması senelerini alırdı. Bu nedenle hiç kitap yayınlayamadı. 

 

   Yahya Kemal Beyatlı, Türk şair, yazar, siyasetçi, diplomat. Doğum adı Ahmed Agâh’tır. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biridir. Şiirleri Divan edebiyatı ile modern şiir arasında köprülük görevi üstlenmiştir. Türk edebiyat tarihi içinde Dört Aruzcular’dan biri olarak kabul edilir

Wikipedia

Sessiz Gemi

Artık demir almak günü gelmişse zamandan

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;

Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol.

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,

Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli,

Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!

Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu.

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;

Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.

Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden,

Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden.

BİR BAŞKA TEPEDEN

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!

Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiç bir yer.

Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!

Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

 

Nice revnaklı şehirler görülür dünyada,

Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.

Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyada

Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.

AKINCILAR

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik    

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik 

   

Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi “İlerle!”    

Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle 

   

Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan    

Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan 

   

Bir gün yine doludizgin atlarımızla    

Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla 

   

Cennette bu gün gülleri açmış görürüz de    

Hâlâ o kızıl hâtıra gitmez gözümüzde 

   

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik   

 

Facebook Yorumları